Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy

Wij zijn ons er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. De handelswijze van Bleach Center België is in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zorgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen en specifiek website bezoek);
2. Marketingactiviteiten;
3. Beveiligingsniveau;
4. Rechten van betrokkenen;
5. Contactgegevens;
6. Aanpassen privacy statement.

 

  1. Doeleinden van de gegevensverwerking

Algemeen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Bleach Center België. Deze overeenkomsten zien toe op het leveren van de door u bestelde goederen en diensten. Om deze diensten te optimaliseren, te verbeteren en te vernieuwen, kunnen de gegevens tevens intern worden gebruikt om de diensten van Bleach Center België te verbeteren en om de relatie met klanten en leveranciers te beheren.

Website(s)

Indien u een bezoek brengt aan onze website(s), kunnen daarbij door het invullen van (contact) formulieren de volgende persoonsgegevens van u worden gevraagd. De grondslag is een goede verwerking van uw informatieverzoek en uw mogelijke vervolgvragen.

– naam, adres, postcode/woonplaats
– geslacht, enkel te gebruiken voor de juiste aanhef
– e-mailadres
– telefoonnummer

We kunnen uw gegevens gebruiken om analyses te maken over hoe onze services gebruikt worden.
Wij bewaren uw privégegevens niet langer dan noodzakelijk voor het goed uitvoeren van de overeenkomst, inclusief service-garantieverplichtingen.

Sollicitatie

In het kader van uw sollicitatie:

Indien u via onze website bij Bleach Center België solliciteert dient u een sollicitatieformulier in te vullen en eventueel documenten bij te sluiten.
U laat in het kader van een sollicitatie persoonsgegevens achter, zijnde:

– Voornaam
– Tussenvoegsel
– Achternaam
– Woonplaats
– Email
– Telefoon
– Evt bijlagen

Deze gegevens maken het mogelijk uw sollicitatie te beoordelen, opvolging te geven en contact met u op te nemen. Uw persoonsgegevens worden enkel in het kader van uw sollicitatie gebruikt en worden direct na het sluiten van de sollicitatie procedure verwijderd.
Enkel op verzoek van Bleach Center België  en met uw persoonlijke toestemming worden uw gegevens bewaard in onze database.

 

  1. Marketingactiviteiten

Wij houden, in het kader van onze marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van onze website bezoekers. In dit kader kan het IP-adres van uw device, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten en diensten.

 

  1. Beveiligingsniveau

Wij beschermen de aan ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

 

  1. Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien aanvragen. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

 

  1. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot: info@bleachcenterbelgie.be

Deze vragen kunnen o.a. betrekking hebben op:

– inzage in uw geregistreerde persoonsgegevens
– wijziging van uw persoonsgegevens
– verwijdering van uw persoonsgegevens

 

  1. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Een actuele versie vindt u altijd op onze website.

 

Cookies Policy

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Deze cookieverklaring is van toepassing op alle websites die door of namens Bleach Center België worden beheerd.

Door een Bleach Center België website te gebruiken, stemt u in met het gebruik door Bleach Center België  van cookies en andere traceringstechnologieën overeenkomstig deze verklaring. Als u er niet mee akkoord gaat dat Bleach Center Belgiëcookies en andere traceringstechnologieën op deze manier gebruikt, pas dan uw browserinstellingen aan. Als u de cookies die wij gebruiken uitschakelt, kan dat een invloed hebben op uw gebruikerservaring bij uw bezoek aan de Bleach Center België website.

  1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door de websites die u bezoekt. Ze zijn zeer gangbaar en worden gebruikt om websites te doen functioneren of efficiënter te doen functioneren en om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de website. Hieronder ziet u welke informatie door cookies wordt verzameld en hoe we die informatie gebruiken.

  1. Hoe en waarom gebruiken we cookies?

We gebruiken cookies om het gebruik en de functionaliteit van de Bleach Center België websites te verbeteren en om beter te begrijpen hoe bezoekers gebruik maken van de Bleach Center België websites en van de tools en diensten die op die websites worden aangeboden. Cookies helpen ons om de Bleach Center België websites af te stemmen op uw persoonlijke behoeften, de gebruiksvriendelijkheid ervan te verbeteren, feedback te ontvangen over de tevredenheid van de klant en elders op het internet met u te communiceren.

  1. Welke soorten cookies worden op de Bleach Center België websites gebruikt?

Sessie-cookies

Sessie-cookies zijn tijdelijke cookiebestanden die worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. Wanneer u uw browser opnieuw opstart en teruggaat naar de website die deze cookie heeft gecreëerd, zal de website u behandelen als een nieuwe bezoeker.

Permanente cookies

Permanente cookies worden bewaard in uw browser tot u ze handmatig verwijdert of tot uw browser ze verwijdert op basis van de duurtijd die in de cookie is opgeslagen. Deze cookies zullen u herkennen als een terugkerende bezoeker.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn essentieel voor de goede werking van een Bleach Center België website. Ze zorgen ervoor dat u door de website kunt navigeren en gebruik kunt maken van de functies.

Cookies die informatie naar ons versturen

Dit zijn de cookies die we op een Bleach Center België website plaatsen en die alleen door die website kunnen worden gelezen. Dit zijn zogenaamde “first-party” cookies.

We plaatsen ook cookies in Bleach Center België  advertenties op andere websites van derden (zoals Facebook). Via die cookies verzamelen we informatie wanneer u op de advertentie klikt of ermee interageert. In die situatie plaatst Bleach Center België  een zogenaamde “third-party” cookie. Bleach Center België  kan de informatie die deze cookies verzamelen gebruiken om advertenties te tonen die voor u relevant en interessant zijn op basis van uw online gedrag in het verleden.

Cookies die informatie versturen naar andere bedrijven

Dit zijn cookies die onze partnerbedrijven (zoals Facebook of adverteerders) op een Bleach Center België website plaatsen. Deze bedrijven kunnen de door deze cookies verzamelde gegevens gebruiken om u anoniem advertenties te tonen op andere websites op basis van uw bezoek aan deze website. Als u op de website bijvoorbeeld een social widget (zoals het Facebook-pictogram) gebruikt, zal de cookie uw “share” of “like” opslaan. Facebook (als het bedrijf dat de cookie heeft geplaatst) zal de gegevens verzamelen.

 Gebruikte cookie/Soort en categorie  Doel  Verzamelt deze cookie mijn persoonsgegevens ?
Prestatie-cookiesSoort : Analytique

Categorie : Permanente Sessie Third-party

 Helpen ons begrijpen hoe bezoekers onze Website gebruiken door informatie te verstrekken over de onderdelen die ze bezoeken, de tijd die ze op de Website doorbrengen en eventuele problemen die ze ondervinden, zoals foutmeldingen. Zo kunnen we de prestaties van onze websites verbeteren. Neen, ze identificeren u niet als individu. Alle gegevens worden anoniem verzameld en samengevoegd.
Social sharing-cookies (ook “Third-party” cookies of “social widgets” genoemdSoort : Sociale media/Social sharing

Categorie : Third-party

De social sharing-functies op de Website worden aangeboden door derden. Deze derden kunnen cookies achterlaten op uw computer wanneer u social sharing-functies op de Website gebruikt of wanneer u reeds bij deze derden bent ingelogd. Deze cookies helpen uw ervaring op de Website te verbeteren. Ze zorgen ervoor dat u opmerkingen/beoordelingen/pagina’s/bladwijzers kunt delen en vergemakkelijken de toegang tot sociale netwerken en sociale online tools. Deze cookies kunnen persoonlijke informatie verzamelen die u vrijwillig hebt verstrekt, zoals uw gebruikersnaam.
Targeting/reclameSoort : Website-overschreidende tracering

Categorie : Permanent Sessie Third-party

Deze cookies worden gebruikt om via gerichte advertenties inhoud aan te bieden die voor u relevant en interessant is, of om het aantal keer dat u een specifieke advertentie ziet, te beperken. Met deze cookies kunnen we ook de doeltreffendheid nagaan van reclamecampagnes op websites van  en andere websites. We kunnen deze informatie delen met andere partijen, bv. onze reclamebureaus. De meeste targeting/reclame-cookies traceren consumenten via hun IP-adres. In sommige landen worden IP-adressen beschouwd als persoonsgegevens.

Update van de wettelijke verklaring

We behouden ons het recht voor wijzigingen en correcties aan te brengen aan deze verklaring. Gelieve deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen en aanvullingen.

Hoi, hoe kunnen we je helpen?
× Stel je vraag hier